Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna oparta jest na tzw. myśleniu systemowym, co oznacza, iż problem, z jakim zgłasza się rodzina do terapii dotyczy każdego członka rodziny. Jednocześnie każdy członek rodziny posiada ważny element potrzebny do rozwiązania tego problemu. Dlatego tak ważny jest udział na sesji całej rodziny, co znacznie zwiększa i przyśpiesza efekty psychoterapii.

Pojedyncza sesja rodzinna trwa 60 minut. Czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemu zgłaszanego przez rodzinę oraz od wynegocjowanych wspólnie z rodziną celów terapii. Zwykle sesje odbywają się co 2 tygodnie, a w miarę postępu terapii ich częstotliwość może się zmniejszać.

Koszt jednej sesji rodzinnej 140 zł.

„Terapia jest często pchnięciem pierwszego klocka domina”
Milton H. Erickson