Psychoterapia indywidualna

Do udziału w sesjach indywidualnych zapraszam osoby, które potrzebują pomocy w sytuacjach kryzysów życiowych, nagłych trudnych wydarzeń losowych, które borykają się z różnego rodzaju  trudnościami, bądź dolegliwościami. Również te, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz potrzebują podjąć ważną decyzję i wprowadzić w życie ważne dla siebie zmiany.

Sesje indywidualne przeznaczone są dla osób pełnoletnich i niezależne ekonomicznie.

Sesja indywidualna trwa 50 minut. Czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań określana jest indywidualnie w kontrakcie zawieranym między Pacjentem/Klientem a psychoterapeutą.

Koszt jednej sesji indywidualnej 120 zł.


„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”               Milton H. Erickson