Konsultacja - pierwsze spotkanie

Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu/sprawy, jaki sprowadza osobę/małżeństwo/parę/rodzinę na psychoterapię. Trwa około 60 minut i zazwyczaj kończy się ustaleniem indywidualnego, co do potrzeb i możliwości, rytmu psychoterapii.

Koszt konsultacji indywidualnej 120 zł; konsultacja dla małżeństwa/pary lub rodziny 140 zł.„Dla każdej osoby wymyślam nową teorię i nowe podejście” 

Milton H. Erickson