Publikacje

1. Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży. Aktualne (2000) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (SPAD). Zagadnienia psychologiczne, społeczne i finansowe. Okres pokwitania i młodzieńczy. Medycyna Praktyczna. Pediatria, wydanie specjalne 1/2001, 54-60 (tłumaczenie z języka angielskiego)

2. Gawlik, A., Nowak, A., Koehler, B., Nowak, Ł. Specyfika funkcjonowania intelektualnego dziewcząt z zespołem Tunera. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 2002, 8, 1, 9-16.

3. Nowak, A., Jarosz-Chobot, P., Krajewska-Siuda, E., Koehler, B. Pierwsze dni na oddziale diabetologicznym w percepcji dzieci i młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, 2003, 3, 1, 47-52.

4. Matusik, P., Małecka-Tendera, E., Nowak, A. Metody stosowane w praktyce pediatrycznej do oceny stopnia odżywienia dzieci. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2005, 1, 2, 6-11.

5. Nowak, A. „Trochę mniej jej nie lubię” – akceptacja choroby przewlekłej. Nowiny Psychologiczne, 2005, 4, 35-39.

6. Nowak, A., Jarosz-Chobot, P., Krajewska-Siuda, E., Małecka-Tendera, E. Ja i moja choroba – percepcja własnej choroby przez dzieci i młodzież chorującą na cukrzycę typu 1. Endokrynologia Pediatryczna, 5/2006, 3 (16), 41-47.

7. Nowak, A., Bredej-Szczot, E., Dawiec, M., Lubelska, A., Małecka-Tendera, E. Czynniki psychospołeczne związane z podejmowaniem prób samobójczych w okresie dojrzewania. Pediatria Polska, 2006, 12, 81, 932-937.

8. Nowak, A. „O poszukiwaczach spokoju...” – dzieci alergiczne i astmatyczne w szkole. Psychologia w Szkole, 2006, 4 (12), 125-132.

9. Krajewska-Siuda, E., Nowak, A., Matusik, P., Wypych-Ślusarska, A., Małecka-Tendera, E. Opinie młodzieży na temat otyłości w zależności od własnej masy ciała. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii , 2009, 5 (1), 7-11.

10. Nowak, A. „Już wakacje!”. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2012, 07 (224), 32-33.

11. Nowak, A. „Opadające liście…” - czyli kilka słów o stracie. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2012, 10 (227), 32-33.

12. Nowak, A. „Wiatr w żagle” – czyli kilka słów o nadziei. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 1 (229), 6-7.

13. Nowak, A. „Opatrunek ze słów” – terapeutyczny wymiar komunikacji pielęgniarki z pacjentem. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 3 (231), 28-29.

14. Nowak, A. „Jak pielęgnować pielęgniarkę?” – czyli kilka słów o dbaniu o siebie. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 5 (233), 14-15.

15. Nowak, A. „Dziecko w szpitalu” – jak rozumieć i wspierać małych pacjentów. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 6 (234), 6-7.

16. Nowak, A. „Gdy pielęgniarka potrzebuje pomocy…” – czyli kilka słów o proszeniu i przyjmowaniu. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 7-8 (235), 20-21.

17. Nowak, A. „Jeden krok bliżej – gdy pielęgniarka szuka pomocy…” – czyli kilka słów o różnych rodzajach pomocy psychologicznej. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 10 (237), 8-9.

18. Nowak, A. „Kiedy nadzieja umiera…” – czyli kilka słów o śmierci dziecka. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2013, 11 (238), 32-33.

19.  Nowak, A. "Jak karmić słowem?" - czyli kilka słów o konstruktywnej krytyce. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 01 (240), 10-11.

20. Nowak, A. "Bądź sobą!" - czyli kilka słów o asertywności. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 02 (241), 12-13.

21. Nowak, A. "Emocjonalne lustro" - czyli kilka słów o empatii. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 03 (242), 20-21.

22. Nowak, A. "Zbieranie ziarenek piasku" - czyli kilka słów o sukcesie. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 04 (243), 16-17.

23. Nowak, A. "Wewnętrzny płomień" - czyli kilka słów o wypaleniu zawodowym. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 05 (244), 14-15.

24. Nowak, A. "Powrót do siebie…" - czyli kilka słów o sztuce odpoczywania. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 07-08 (246), 20-21.

25. Nowak, A. "Tryb turbo" - czyli kilka słów o tym, po co nam stres. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 10 (248), 28-29.

26. Nowak, A. "Zawsze w gotowości" - czyli kilka słów o stresie w zawodzie pielęgniarki i położnej. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2014, 12 (250), 22-23.

27. Zachurzok, A., Gawlik, A., Nowak, A., Drosdzol-Cop, A., Małecka-Tendera, E. Social abilities and gender roles in adolescent girls with polycystic ovary syndrom – a pilot staudy. Endoktynologia Polska, 2014, 3 (65), 189-194.

28. Nowak, A. "Wypuszczanie powietrza z balona" - czyli kilka słów o zapobieganiu negatywnym skutkom stresu. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2015, 02 (252), 20-21.

29. Nowak, A. "Wspólny ciężar – wspólna troska" - czyli kilka słów o tym, jak pielęgniarki/położne mogą wspierać się nawzajem. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2015, 03 (253), 14-15.

30. Nowak, A. "Wymarzona praca" - czyli kilka słów o satysfakcji zawodowej. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2015, 06 (256), 12-13.

31. Nowak, A. "Kiedy wewnątrz kłębią się ciemne chmury…" - czyli kilka słów o depresji. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2015, 10 (259), 26-27.

32. Nowak, A. "Nie chcę tak żyć!" - czyli kilka słów o osobach, które dokonują prób samobójczych. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2015, 11 (260), 14-15.

33. Nowak, A. "Zarazić się pozytywnością" - czyli kilka słów o radości. Nasze Sprawy. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2016, 02 (263), 22-23.