Odbyte szkolenia 

L.p.

Data

Szkolenie

Liczba godzin

Organizator szkolenia

Osoba prowadząca

1.

17-18.01.1997.

„O miłości (do jedzenia) prawie wszystko” – terapia zaburzeń jedzenia

14

Polski Instytut Ericksonowski

Jolanta Berezowska

2.

15-16.03.1997.

„Rzucone ziarno” – metafora i bajka w pracy terapeutycznej

14

Polski Instytut Ericksonowski

Katarzyna Szymańska

3.

19-20.01.2001.

„Ach, powtórz wszystko jeszcze raz...” – psychoterapia pacjentów z natręctwami

14

Polski Instytut Ericksonowski

Krzysztof Klajs

4.

9-10.11.2001.

 „Jeden mały krok…” – terapia ofiar i sprawców przemocy

14

Polski Instytut Ericksonowski

Jolanta Berezowska

5.

10.2001.-03.2002.

„TERAPIA RODZIN cykl szkoleniowy” – ericksonowski model pracy z rodziną, systemowe postrzeganie rodzin, terapia małżeństw i par, terapia rodzin wg Berta Hellingera, zasoby terapeuty pracującego z rodzinami, metody pracy z dziećmi i rodzinami

84

Polski Instytut Ericksonowski

Katarzyna Szymańska, Elżbieta Czapniewska-Zejden, Rafał Antkowiak, Roman Ciesielski, Marek Wilkirski, Krzysztof Klajs, Maria Marquardt

6.

09.2003.-06.2004.

Grupa szkoleniowo-superwizyjna pt. „Praca z dzieckiem i jego rodziną”

50

Polski Instytut Ericksonowski

Krystyna Pęczkowska, Marta Żak

7.

7-8.11.2003.

„Godność Samsona” – terapia osób wykorzystanych seksualnie

14

Polski Instytut Ericksonowski

Maria Marquardt

8.

02.-06.2004.

„SPOTKANIE, ZASOBY, PROCES” – kształtowanie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej

70

Polski Instytut Ericksonowski

Maria Marquardt, Małgorzata Skubacz, Katarzyna Szymańska

9.

3-4.12.2004.

„Siła źródła” – autohipnoza

14

Polski Instytut Ericksonowski

Maria Marquardt

10.

8-9.04.2006.

„W kuźni Hefajstosa” - terapia dzieci agresywnych

14

Polski Instytut Ericksonowski

Katarzyna Szymańska

11.

28-29.04.2006.

„W co się bawić?” - transowa zabawa ruchowa jako metoda pracy z rodziną

14

Polski Instytut Ericksonowski

Małgorzata Skubacz

12.

9-10.06.2006.

„Feniks” - terapia następstw stresu

14

Polski Instytut Ericksonowski

Maria Marquardt

13.

16-17.06.2006.

„Pierwsza sesja z rodziną” – Konsultacja? Kontrakt? Czy co?

14

Polski Instytut Ericksonowski

Aleksandra Zawrzel

14.

4-9.12.2006.

„Królewska droga do nieświadomości” – wstęp do hipnozy ericksonowskiej cz. I

36

Polski Instytut Ericksonowski

Krzysztof Klajs

15.

5-6.10.2007.

„Piotrek Wiercipięta” – terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

15

Polski Instytut Ericksonowski

Rafał Antkowiak

16.

6-7.06.2007.

„Przebudzenie” - psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach

15

Polski Instytut Ericksonowski

Aleksandra Zawrzel

17.

30.03.-2.04.2008.

Hipnoza w terapii krótkoterminowej: zaawansowany trening hipnoterapii ericksonowskiej

24

ZIST (uznawane przez Bawarską Krajową Izbę Lekarską)

Niemcy

Jeffrey Zeig (USA)

18.

7-8.10.2008.

 „Ustawienia systemowe i terapeutyczne rytuały”

15

Polski Instytut Ericksonowski

Heribert Doring Meijer (Niemcy)

19.

24-25.04.2009.

Zasady psychoterapii krótkoterminowej

15

Polski Instytut Ericksonowski

Anna Wierzbowska

20.

31.05.2009.

Podejście strategiczne w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych

9

Polski Instytut Ericksonowski

Brent Geary (USA)

21.

9-10.10.2009.

Psychosomatyka, psychoterapia i metafora

16

Polski Instytut Ericksonowski

Norma i Phil Baretta (USA)

22.

12.-30.07.2010.

Całościowe szkolenie z zakresu terapii i hipnozy ericksonowskiej

90

The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA

Jeffrey Zeig, Brent Geary (USA)

23.

25-26.03.2011.

„O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność

15

Polski Instytut Ericksonowski

Anna Janik

24.

7-8.10.2011.

„Transowy taniec” – miłość, szacunek i negocjacje w terapii par

16

Polski Instytut Ericksonowski

Norma i Phil Baretta (USA)

25.

16.03.2012.

Studium przypadku

8,5

Polski Instytut Ericksonowski

Krzysztof Klajs

26.

24-25.05.2013.

„Negocjacje z ciałem” – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała

15

Polski Instytut Ericksonowski

Lucyna Lipman

27.

11.06.2014.

Techniki zwiększające skuteczność terapii

9

Polski Instytut Ericksonowski

Jeffrey Zeig

(USA)

28.

9.04.2015.

Zaburzenia seksualne w psychoterapii nerwic – jak profesjonalnie rozmawiać o seksie?

4

Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy

Łukasz Muldner-Nieckowski

29.

17.04.2015.

Ericksnowski Genogram Przyszłości

9

Polski Instytut Ericksonowski

Krzysztof Klajs

30.

3-4.10.2015.

Trauma prenatalna – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, terapia

20

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE

Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Maria Wojaczek, Paulina Kołosowska, Gabriela Eliasz- Łukaszewicz

31.

16.10.2015.

Bliskość i zmiana. Teoria więzi w terapii par. Emotionally Focused Therapy

 

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Rebeka Jorgensen

32.

20-21.11.2016.

Rozwój osobisty terapeuty – proces idywiduacji i budowania autonomii w psychoterapii

16

Polski Instytut Ericksonowski

Norma Barretta

33.

06.2015.-02.2016.

„Podróż na Squaw Peak” – psychoterapia małżeństw i par

68

Polski Instytut Ericksonowski

Zespół nauczycieli PIE

 

 

RAZEM:

703,5 godz.