Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

 • 1993-1998 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Psychologia, specjalizacja: psychologia zdrowia i choroby – magister psychologii;
 • 11.2003. – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej (SLS 0053);
 • 02.2006. - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii;
 • 1997-2009 – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57);
 • 12.-30.07.2010. - The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA; całościowe szkolenie z zakresu terapii i hipnozy ericksonowskiej;
 • 09.2007.-06.2011. – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

 • 01.09.1998. do 31.08.1999. – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach Giszowcu: diagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla rodziców, współpraca z zespołem wielospecjalistycznym
 • 01.09.1999 do 03.2009. – Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie: diagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia rodzinna, grupa terapeutyczna dla odchudzających się nastolatków; prowadzenie badań naukowych; współpraca z zespołem wielospecjalistycznym; prowadzenie opieki psychologicznej dla pielęgniarek pracujących na terenie szpitala – wsparcie psychologiczne, poradnictwo, rozmowy kwalifikacyjne
 •  04.2000. do 06.2013. – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: wykłady i ćwiczenia w języku angielskim według własnej metodyki dla studentów amerykańskich III roku medycyny z zakresu: rozwoju psychicznego dziecka, praktycznych aspektów zastosowania psychologii w pediatrii, okresu dojrzewania, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość), problematyki dzieci zaniedbanych i wykorzystywanych, komunikacji lekarz-pacjent
 • 02.2004. do 06.2006. – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: zajęcia warsztatowe ze studentami VI roku medycyny dotyczące: komunikacji z pacjentem i jego rodziną, własnego stosunku do śmierci i umierania, dylematów związanych z podjęciem roli zawodowej lekarza
 • 10.2003. do 04.2016. – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: zajęcia warsztatowo-teoretyczne dla pielęgniarek z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie ze stresem, zachowań asertywnych; wykłady z zakresu psychologii (procesy poznawcze, psychologia zdrowia,
 • 03-05.2007. – Poradnia Leczenia Chorób Metabolicznych „WAGA” przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach: prowadzenie grup terapeutyczno-edukacyjnych dla osób odchudzających się
 • 11.2007. do 05.2013. – Katowicki Instytut Psychoterapii (była filia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach) – psychoterapia indywidualna osób dorosłych, terapia rodzinna, terapia małżeństw i par, grupa rozwojowo-terapeutyczna dla kobiet, warsztaty szkoleniowe
 • 03.2008. do 03.2010. – Centrum Dietetyczne 4 HEALTH w Katowicach: terapia indywidualna i rodzinna w obszarze zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • 07.2009. do 12.2012. – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DERRATA” w Mysłowicach: opieka psychologiczna (psychoedukacja, konsultacje indywidualne, wsparcie psychologiczne, diagnoza psychologiczna) pacjentów kierowanych przez ZUS w ramach turnusów rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu ruchu
 • 10.2010. do obecnie – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi: prowadzenie szkoleń z zakresu psychoterapii
 • 2013 – 2014 – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Psychologii: prowadzenie treningów interpersonalnych
 • 03.2014. do 04.2015. – Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Wydział Opieki Zdrowotnej, Kierunek Pielęgniarstwo: prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu pomocy psychologicznej.