Czynny udział w konferencjach 

 

L.p.

Nazwa KONFERENCJI

TYTUŁ I RODZAJ WYSTĄPIENIA

AUTOR WYSTĄPIENIA

 

Kiedy

1.

28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes

 

Children’s and adolescents’ perceptions of the first days of hospitalization on diabetes unit – sesja plakatowa

Nowak, A., Krajewska-Siuda, E., Jarosz-Chobot, P., Koehler, B.:

18-21.09.2002., Graz, Austria

2.

41st Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)

Intellectual profile in girls with Turner syndrome – sesja plakatowa

 

Gawlik, A., Nowak, A., Gawlik, T., Nowak, Ł., Koehler, B.:

25-28.09.2002., Madryt, Hiszpania

3.

Konferencja „Dzieci i marzenia” – psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin

„Nie lubię jej trochę mniej” – akceptacja choroby przewlekłej, cukrzycy typu 1 (przypadek 17-letniej pacjentki) – wystąpienie ustne

 

Nowak, A.

03.04.2004., Łódź

4.

Konferencja „NORDALIA” – dziecko w krajach skandynawskich a w Polsce

„Dziecko w szpitalu” – zarys problematyki z perspektywy psychologa szpitalnego –wystąpienie ustne

 

Nowak, A.

15.09.2004., Katowice

 

5.

15th European Childhood Obesity Group Meeting

Nutritional status estimation methods – usage and usefulness – sesja plakatowa

 

Małecka-Tendera, E., Matusik, P., Nowak, A.

29.09.-02.10.2005., Wiedeń, Austria

6.

Ogólnopolska Konferencja Położnych „Sytuacje trudne w życiu kobiety i noworodka”

„Strata dziecka w doświadczeniu rodziców” – rola i znaczenie położnej – wystąpienie ustne

 

Nowak, A.

22-24.09.2006., Brenna

7.

Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek i Położnych

„Poporodowe smutki” – rozpoznawanie, zapobieganie i pomoc ze strony pielęgniarki/położnej – wystąpienie ustne

Nowak, A.

26-27.04.2008., Szczyrk

8.

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”

 

Strategiczna interwencja terapeutyczna bazująca na zasobach systemu rodzinnego – budowanie poczucia bezpieczeństwa u 12-letniego chłopca hospitalizowanego po przeżyciu traumy – wystąpienie ustne

Nowak, A.

24-27.09.2008., Poznań

9.

IX Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska „Zaburzenia Psychosomatyczne i Somatopodobne”

„Uwolnienie motyla” – praca z dzieckiem otyłym w przyszpitalnej Poradni Leczenia Otyłości – wystąpienie ustne

 

Nowak, A.

29-30.05.2009., Poznań

10.

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA: „Zgwałcona miłość” – różne aspekty przemocy seksualnej

„Nie krzycz w milczeniu” – jak powrócić do normalności – wystąpienie ustne

Nowak, A.

05.05.2010., Katowice

11.

XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

„Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”

„Rozbity dzban” – terapia dorosłych osób wykorzystanych seksualnie (aspekty teoretyczne) – wystąpienie ustne

Terapia dorosłych osób wykorzystanych seksualnie – warsztat

Nowak, A.

18-21.09. 18-21.09.2011., Katowice

12.

Konferencja Naukowa dla Pielęgniarek i Położnych „Respektowanie praw dziecka – szansa czy obowiązek”

„Aktywne słuchanie dzieci – szansa czy obowiązek?”wystąpienie ustne

Nowak, A.

25-26.09.2012.,

Katowice-Łaziska Górne

13.

II Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – ewolucja w postępowaniu w poszukiwaniu dalszego rozwoju

„Jak żyć ze stomią? – znaczenie wsparcia pielęgniarki – wystąpienie ustne

Nowak, A.

6-7.06.2014.,

Katowice

 

 

 

14.

VIII Konferencja Naukowa w ramach programu „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia” Dreyfus Health Foundation „Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych w aspekcie przeciwdziałania czynnikom stresogennym w pracy oraz w życiu rodzinnym, społecznym”

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” –

przyjazne dla pielęgniarki/położnej warunki pracy i życia -  wystąpienie ustne

Nowak, A.

10-11.06.2014.,

Łaziska Górne

15.

X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii

„Jak żyć ze stomią? – rola kontaktu lekarz-pacjent – wystąpienie ustne

Nowak, A.

11-13.09.2014.,

Serock

16.

Konferencja 3 Sekcji „Psychoterapia. Działa! Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii"

„Kropla, która drąży skałę…” – delikatna siła sugestii w kreowaniu zmiany u pacjentki z zaburzeniami osobowości – wystąpienie ustne

Nowak, A.

24-26.10.2014.,

Kraków